กฎการสอบ

สำหรับการทดสอบภาษาจีนแต่ละระดับของ HSK3-6, HSKK, BCT, YCT oral test และ MCT ควรเตรียมรูปตามข้อกำหนดด้านล่างนี้ เพื่อใช้สำหรับการพิมพ์รายงานคะแนน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย:

-รูปถ่ายติดบัตรล่าสุด (ขนาดมาตรฐาน 2 นิ้ว) ไม่ใช่รูปถ่ายในชีวิตประจำวันหรือรูปทิวทัศน์

-ห้ามสวมหมวก ผ้าโพกศีรษะ ที่คาดผม แว่นกันแดด (ยกเว้นผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาเป็นพิเศษ)

- ภาพขาวดำหรือภาพสีได้ ควรใช้พื้นหลังสีขาว

ผู้เข้าสอบเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Chinese Test และอัปโหลดไฟล์รูปถ่ายตามคำแนะนำของเว็บไซต์หรือส่งไฟล์รูปถ่ายให้ครูที่รับผิดชอบการลงทะเบียนที่ศูนย์สอบ เพื่อช่วยในการอัปโหลด