แบบทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ปี 2024
เวลาสอบ คอร์สเรียนเพื่อการสอบ หมดเขตลงทะเบียน วันประกาศผลสอบ
การทดสอบโดยใช้กระดาษ การสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบโดยใช้กระดาษ การสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์
2024 13/01(วันเสาร์) HSK 17/12/2023 03/01 20/02 29/01
16/03(วันเสาร์) HSK 18/02 06/03 16/04 01/04
21/04(วันอาทิตย์) HSK 25/03 11/04 28/05 13/05
19/05(วันอาทิตย์) HSK 22/04 09/05 19/06 03/06
22/06(วันเสาร์) HSK 26/05 12/06 22/07 08/07
21/07(วันอาทิตย์) HSK 24/06 11/07 21/08 05/08
18/08(วันอาทิตย์) HSK 22/07 08/08 18/09 02/09
08/09(วันอาทิตย์) HSK 12/08 29/08 15/10 23/09
19/10(วันเสาร์) HSK 22/09 09/10 19/11 04/11
16/11(วันเสาร์) HSK 20/10 06/11 16/12 02/12
08/12(วันอาทิตย์) HSK 11/11 28/11 08/01/2025 23/12

เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงเลื่อนวันประกาศผลออกไปหนึ่งสัปดาห์