Giới thiệu về HSK

HSK cấp 6 kiểm tra khả năng ứng dụng tiếng Hán của thí sinh, tương đương với cấp 5 "tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế", cấp C2 "Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR)".

01

HSK cấp 6

Thí sinh đạt HSK cấp 6 có thể hiểu dễ dàng những thông tin bằng tiếng Hán nghe được hoặc đọc được, biểu đạt được ý kiến của mình một cách lưu loát bằng khẩu ngữ hoặc viết văn, có thể xin vào các trường đại học tốt nhất tại Trung Quốc và có cơ hội lớn nhận được học bổng.

02

Nội dung thi HSK cấp 6

Toàn bộ thời gian thi khoảng 140 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút).
1. Nghe: gồm 3 phần, có 50 câu hỏi
2. Đọc: gồm 4 phần, có 50 câu hỏi
3. Viết: gồm 1 phần, có 1 câu hỏi
Cần nắm vững 5000 từ thông dụng.

03

Đối với HSK cấp 6, chúng tôi cung cấp:

2500 từ thường dùng: chia nhóm luyện tập, thành thạo trong 2-3 tháng
23 chủ điểm ngữ pháp: luyện tập đúng trọng tâm, sử dụng ngữ pháp linh hoạt trong 1 tuần
10 bộ đề thi thật và 5 bộ đề mô phỏng: 1 tháng luyện tập chuyên sâu để thi được điểm cao
Luyện đề viết: tải ảnh bài văn viết tay, giáo viên có kinh nghiệm sửa từng câu từng chữ, phân tích cách làm đề, từ đó thí sinh sẽ viết được bài văn giành điểm cao.