Giới thiệu về HSK

HSK cấp 2 kiểm tra khả năng ứng dụng tiếng Hán trong cuộc sống hàng ngày của thí sinh, tương đương với cấp 2 "tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế", cấp A2 của "khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu (CEFR)".

01

HSK cấp 2

Những thí sinh đạt HSK cấp 2 có thể dùng tiếng Hán để tiến hành những giao tiếp đơn giản trực tiếp về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, đạt đến trình độ tiếng Hán sơ cấp.

02

Nội dung thi HSK cấp 2

Toàn bộ thời gian thi khoảng 55 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút).
1. Nghe: gồm 4 phần, có 35 câu hỏi
2. Đọc: gồm 4 phần, có 25 câu hỏi
Cần nắm vững 300 từ thông dụng.

03

Đối với HSK cấp 2, chúng tôi cung cấp:

150 từ thường gặp: chia nhóm luyện tập, thành thạo trong 3 tuần
48 chủ điểm ngữ pháp: luyện tập đúng trọng tâm, sử dụng ngữ pháp linh hoạt trong 2 tuần
10 bộ đề thi thật và 5 bộ đề mô phỏng: 2 tuần luyện tập chuyên sâu, thi ngay điểm cao trong 1 lần