ỨNG DỤNG LUYỆN THI
HSK THÔNG MINH

Dữ liệu lớn + công nghệ Trí tuệ nhân tạoBắt đầu học

Học bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào

Thiết kế khoá học

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và hơn 100 triệu lần trả lời câu hỏi

Trí tuệ nhân tạo AI

Luyện tập được cá nhân hoá, học từ dễ đến khó

Ứng dụng học tập

Đề thi thật, đề mô phỏng

Mô phỏng theo đề HSK, giúp bạn làm quen với các dạng đề thi

Luyện tập từ vựng

Học và luyện những từ xuất hiện nhiều trong bài thi

Nghe, đọc, viết

Từng dạng đề luyện tập theo kỹ năng

Học phụ đạo HSK 1 kèm 1

Tổng kết trọng tâm bài thi HSK

Giảng giải kỹ năng làm bài HSK

Phân tích đề thi thật các năm trước


Lựa chọn hàng đầu của hàng triệu học sinh

王美
HSK等级HSK cấp 5
HSK分数286 điểm
从上大学一年级的时候,我就下载了SuperTest,然后开始学习汉语。SuperTest真的帮我很多,多亏SuperTest的帮助,我才能得到这么好的成绩,继续努力学习HSK六级,通过VIP,学习更方便。
Nadine
HSK等级HSK cấp 4
HSK分数273 điểm
I really enjoy learning Chinese here, previously I had a very difficult time learning Chinese, but SuperTest application makes it easier for me to understand Chinese. I can understand grammar, writing, and reading very well because of this application. Live class HSK 4 also really helped me in learning Mandarin, Cici Laoshi was really fun and not boring, interaction with students was also really good. Thank you so much for your help, I did well in my HSK 4 exam.
Parpilai
HSK等级HSK cấp 4
HSK分数268 điểm
After using SuperTest, I made good progress and HSK4 live classes really helped me improve my listening, reading, and writing skills. I strongly recommend SuperTest APP for all Chinese learners!
Man Nhu
HSK等级HSK cấp 6
HSK分数270 điểm
I got a high HSK 6 score, thanks to all the VIP benefits of this app. Totally recommend it!
Van Dat
HSK等级HSK cấp 6
HSK分数260 điểm
SuperTest已经帮了我很多。我本来打算2019年底才报名参加考试,幸亏有这个APP让我少走不少弯路,10月中旬就能参加考试了。爱你们哟~
Kalgora
HSK等级HSK cấp 3
HSK分数288 điểm
多亏SuperTest,我已经取得HSK3级和HSK4级的好成绩~ 我会继续努力,希望也能顺利通过HSK5级!
Saifullah Zahid
HSK等级HSK cấp 3
HSK分数285 điểm
I got this result! Many thanks, SuperTest team!
Hong Lan
HSK等级HSK cấp 5
HSK分数287 điểm
This app is really practical. I can practice all the vocab, as well as do listening and reading exercises and do mock exams.
Azahara
HSK等级HSK cấp 5
HSK分数240 điểm
I really think your app is amazing. I've already told people to download the app on my blog.
Minh Anh
HSK等级HSK cấp 5
HSK分数274 điểm
I passed HSK level 5 by using SuperTest!
Thanks to your app, it really helped me!
Kawalin
HSK等级HSK cấp 4
HSK分数292 điểm
I passed HSK level 4 by using SuperTest. Totally recommend it, it's really useful!
Oduro Michael
HSK等级HSK cấp 4
HSK分数280 điểm
多亏了你们的APP,我通过了HSK4级考试。对我来说是最有效的学习方法。参加HSK5级考试的时候,我打算再次使用这个APP。谢谢!
Nash
HSK等级HSK cấp 4
HSK分数265 điểm
应该是市场上最好的HSK App,答案可以翻译是很棒的功能。很感谢你们做了这样的产品。你们的App就是我的HSK老师!
Abdulrahman
HSK等级HSK cấp 4
HSK分数275 điểm
I passed HSK level 4 by using SuperTest!
Excellent app, totally recommended!
Eriko
HSK等级HSK cấp 2
HSK分数172 điểm
SuperTest app helped me big time in passing HSK 1 and HSK 2. With lifetime VIP membership, you don’t need to buy other workbooks just to practice for HSK.
Sao
HSK等级HSK cấp 4
HSK分数266 điểm
SuperTest makes studying a lot easier, I have recommended the app to all my classmates.
Sanele
HSK等级HSK cấp 3
HSK分数292 điểm
I passed HSK 3 by using SuperTest. Thanks to your app, it really helped me.
Edyta
HSK等级HSK cấp 3
HSK分数298 điểm
I used SuperTest 2 months prior to my test and I did every single past test and mock test that the app provided. This gave me the confidence during my test and the questions I practiced through app were really similar to the ones I had to answer during my test! I strongly recommend it!

Ứng dụng dạy tiếng Trung của các công ty trong danh sách Fortune TOP 500

Ứng dụng dạy HSK thông minh, áp dụng công nghệ AI để cung cấp một lộ trình học tiếng Trung thông minh hơn; chúng tôi cung cấp dịch vụ dạy ngôn ngữ cho một số công ty đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới.

Get APP