16+

doanh nghiệp

50,000+

Đào tạo hơn 50.000 nhân viên

98%

Mức độ hài lòng tới

Chúng tôi cung cấp những gì?

Dịch vụ đào tạo tiếng Trung Quốc

Đào tạo ngoại ngữ

Đào tạo trao đổi văn hóa cho doanh nghiệp

Dịch vụ dịch thuật

Thêm một ngoại ngữ, thêm nhiều cơ hội

Bất kể nhu cầu đào tạo ngôn ngữ của bạn là gì, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn và công ty của bạn các dịch vụ được cá nhân hóa, phù hợp với lịch trình bận rộn, giúp bạn tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn.

Chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu!

Dịch vụ đào tạo ngôn ngữ của chúng tôi bao phủ nhiều ngành nghề.