Giới thiệu về HSK

HSK cấp 1 nhằm kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Hán thường nhật của thí sinh, tương đương với cấp 1 của "tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế" và cấp A1 của "khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu (CEFR)".

01

HSK cấp 1

Những thí sinh vượt qua HSK cấp 1 có thể hiểu và sử dụng một vài câu tiếng Hán rất đơn giản, đáp ứng được nhu cầu giao tiếp cụ thể, có khả năng tiến bước trên con đường học tập tiếng Hán.

02

Nội dung thi HSK cấp 1

Toàn bộ thời gian thi khoảng 40 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút).
1. Nghe: gồm 4 phần, có 20 câu hỏi
2. Đọc: gồm 4 phần, có 20 câu hỏi
Cần nắm vững 150 từ thông dụng.

03

Đối với HSK cấp 1, chúng tôi cung cấp:

150 từ thường gặp: chia nhóm luyện tập, thành thạo trong 3 tuần
44 chủ điểm ngữ pháp: luyện tập đúng trọng tâm, sử dụng ngữ pháp linh hoạt trong 2 tuần
10 bộ đề thi thật và 5 bộ đề mô phỏng: 2 tuần luyện tập chuyên sâu, thi ngay điểm cao trong 1 lần