Nội quy bài thi

1. Tra cứu kết quả


Hai tuần sau khi thi máy kết thúc hoặc 1 tháng sau khi thi giấy kết thúc, thí sinh có thể đăng nhập vào trang web www.chinesetest.cn, sau đó nhập tên và số giấy báo dự thi để xem kết quả thi.


2. Giấy báo kết quả


Thí sinh thi tại Trung Quốc, sau khi có điểm có thể điền địa chỉ chỉ định trực tuyến và đăng ký dịch vụ phân tích hoặc dịch vụ gửi giấy báo tận nhà. Giấy báo điểm của thí sinh ở các khu vực khác sẽ được gửi đến điểm thi trong vòng 1 đến 2 tháng sau khi thi. Thí sinh có thể đến nhận tại điểm thi cùng với giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân.


3. Thời gian hiệu lực của giấy báo kết quả


Giấy báo kết quả HSK có giá trị trong hai năm (tính từ ngày thi).