HSK cấp 3 chuẩn bị cần thiết cho kỳ thi HSK

HSK cấp 3 kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Hán của thí sinh, tương đương với cấp 3 "tiêu chuẩn khả năng tiếng Hán quốc tế" và cấp B1 của "Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu".

01

HSK cấp 3

Những thí sinh đạt HSK cấp 3 có thể dùng tiếng Hán hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, học tập và làm việc, khi đến Trung Quốc du lịch, những thí sinh này có thể ứng phó được phần lớn nhiệm vụ giao tiếp gặp phải.

02

Nội dung thi HSK cấp 3

Toàn bộ thời gian thi khoảng 90 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút).
1. Nghe: gồm 4 phần, có 40 câu hỏi
2. Đọc: gồm 3 phần, có 30 câu hỏi
3. Viết: gồm 2 phần, có 10 câu hỏi
Cần nắm vững 600 từ thông dụng.

03

Đối với HSK cấp 3, chúng tôi cung cấp:

300 từ thường gặp: chia nhóm luyện tập, thành thạo trong 1 tháng
51 chủ điểm ngữ pháp: luyện tập đúng trọng tâm, sử dụng ngữ pháp linh hoạt trong 2 tuần
10 bộ đề thi thật và 5 bộ đề mô phỏng: 2 tuần luyện tập chuyên sâu, thi ngay điểm cao trong 1 lần
Luyện 2 dạng đề viết: tải ảnh bài văn viết tay, giáo viên có kinh nghiệm sửa từng câu từng chữ, viết và đặt câu thật dễ dàng.