Nội quy bài thi
Đăng nhập vào trang web của Thi năng lực Hán ngữ quốc tế
Địa chỉ website:www.chinesetest.cn                                   
Đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản tại trang web: www.chinesetest.cn. Thí sinh cần ghi nhớ địa chỉ email và mật khẩu mà mình đã sử dụng lúc đăng ký. Những thông tin cần điền khi đăng ký tài khoản gồm: email, quốc tịch, tiếng mẹ đẻ và ngày tháng năm sinh.
Đăng ký thi
Đăng ký dự thi: Chọn cấp độ thi, chọn loại hình thi (thi giấy và thi máy), chọn Điểm thi và thời gian thi. Trước khi đăng ký, bạn nên tìm hiểu hình thức thi của điểm thi mà bạn chọn.
Điền thông tin cá nhân
Điền thông tin cá nhân: Họ và tên (trùng khớp với thông tin Họ và tên trong giấy tờ tùy thân), Giới tính, Ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, Thông tin giấy tờ tùy thân … Lưu ý đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của thông tin cá nhân.
Tải ảnh lên

Tải ảnh 2 inch định dạng JPG có dung lượng dưới 100kb

Thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm thi ở Trung Quốc đại lục phải nộp ảnh điện tử, nếu không nộp ảnh hoặc ảnh không đạt yêu cầu thì sẽ không được vào phòng thi để làm bài thi.

Xác nhận thông tin đăng ký
Xác nhận thông tin, nếu không còn sai sót gì thì bấm vào nút “Xác nhận và nộp”
Nộp lệ phí thi

Vui lòng thanh toán lệ phí thi trước hạn đăng ký, nếu không đăng ký không có hiệu lực. Không thể huỷ thi sau khi lệ phí thi đã được thanh toán thành công,

Đối với các điểm thi có mở hình thức thanh toán trực tuyến, thí sinh có thể tiến hành thanh toán lệ phí trực tuyến.

Nhận thư xác nhận đăng ký
Các thí sinh hoàn thành việc đăng ký, nộp lệ phí và điền địa chỉ e-mail hợp lệ sẽ nhận được xác nhận đăng ký trước ngày thi 10 ngày. Nếu thí sinh không nhận được thư xác nhận vui lòng liên hệ điểm thi.
Nhận/In giấy báo dự thi
Đăng nhập vào trang web của Thi năng lực Hán ngữ quốc tế để tự in giấy báo dự thi hoặc nhận giấy báo dự thi tại điểm thi. Vào ngày thi, bạn phải mang theo giấy báo dự thi và bản gốc giấy tờ tùy thân.


Nếu điểm thi mà bạn đã chọn không mở đăng ký trực tuyến, bạn có thể đến điểm thi để đăng ký và thanh toán tại chỗ.

*Nếu không thể thực hiện bài thi bình thường do dịch bệnh hoặc các lý do bất khả kháng khác, bạn có thể xin hủy thi và hoàn lại lệ phí, hoãn thi hoặc chuyển sang hình thức thi khác.