HSK cấp 5 - Viết văn

Phần 1
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Hoàn thành câu
0% Complete (warning)
0%
0/0
Phần 2
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Dựa vào từ đã cho để viết đoạn văn
-
-
Dựa vào hình ảnh để viết đoạn văn
-
-