HSK cấp 3 - Nghe

Phần 1
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Dựa theo đoạn ghi âm, chọn hình ảnh tương ứng
0% Complete (warning)
0%
0/0
Phần 2
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Phán đoán đúng sai
0% Complete (warning)
0%
0/0
Phần 3
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Hội thoại 2 câu
0% Complete (warning)
0%
0/0
Phần 4
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Hội thoại 4 câu
0% Complete (warning)
0%
0/0