HSK Online
Không thể thiếu cho kỳ thi HSK


· Ra đề thông minh, làm nổi bật những điểm quan trọng
· Phần giải thích đáp án và bí kíp làm bài rất chi tiết
· Luyện tập từ vựng, có các nhóm từ xuất hiện nhiều trong HSK, có thể luyện tập bất cứ nơi đâu
· Tải ảnh bài văn viết tay, giáo viên giàu kinh nghiệm sửa bài và hướng dẫn từng câu từng chữ
· Cập nhật liên tục các bộ đề thật và đề mô phỏng