แนะนำคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ข้อสอบเสมือนจริง

การฟัง การอ่าน การเขียน แบบฝึกหัดข้อพิเศษและข้อที่ผิด ข้อที่ยาก ข้อสอบที่ออกบ่อยจะช่วยเสริมให้ดีขึ้น

อธิบายวิเคราะห์การตอบ

จุดสำคัญและจุดเน้นย้ำ กฎของการออกข้อสอบ คาดการณ์ข้อสอบล่วงหน้า ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ที่มีอยู่อย่างเต็มที่

แนะนำการเขียนเรียงความ

ถ่ายภาพอัปโหลดและคุณครูที่มีคุณวุฒิสูงทำการแก้ไขบทความ จะมีผู้แก้ไขข้องใจให้โดยเฉพาะ

สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

通过我们的 iPhone 和 Android 应用使你的休息和上下班时间更有效率 下载看看 Apple 和 Google 为什么对我们推崇备至。

iOS ดาวน์โหลด Android ดาวน์โหลด

用户评价

我要感谢你们的App,真的帮到了我。我很喜欢词汇训练,觉得背单词没那么难了。4月22号我参加了HSK考试,我通过了!


Kathy | 留学生

应该是市场上最好的HSK App,答案可以翻译是很棒的功能。很感谢你们做了这样的产品。你们的App就是我的HSK老师!


Daniel | 留学生

这个App真的很好。现在推荐给了所有的学生在用。有些已经参加了HSK考试,考了很好的成绩。非常感谢


Cindy | 对外汉语老师

เริ่มสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนของคุณใน HSKOnline กันเถอะ !

เริ่มเรียน